Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт хийн, ажлыг нь эрчимжүүлэх чиглэл зөвлөмж өглөө.

🕔2017-09-15

ХХҮГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд 2017 оны 09 сарын 11-нээс 20-ны өдрүүдэд Засгийн газрын 2011 оны 375-р тогтоолыг үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын хэрэгжилтийг...

Цааш нь унших

ХХҮГ-ын “Хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг” хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас дэмжлэг авсан иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт хийв.

🕔2017-01-18

Тус газрын хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Хэрлэн сумын 1,2,3,4,5-р багуудын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчидтэй уулзаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт хийлээ.

Цааш нь унших

2015 он Архив, бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн байдалд хяналт шинжилгээ үнэлгээ

🕔2015-05-28

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний...

Цааш нь унших

2015 он хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн мэдээ

🕔2015-05-27

Хэнтий аймгийн Дархан,...

Цааш нь унших

Сумдад дотоод хяналт шалгалт хийж байна.

🕔2014-10-16

Хэнтий аймгийн бүх...

Цааш нь унших