Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

🕔2014-04-01

Сэргээн засах үйлчилгээ: /уламжлалт аргаар болон орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр/

Сэргээн засах үйлчилгээ нь хүний алдагдсан эрүүл мэнд, хөдөлмөрлөж аж төрөх чадварыг сэргээж, нийгмийн болон хувийн амьдралд нь идэвхитэй оролцох...

Цааш нь унших

🕔2014-04-01

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ:

Түр байрлуулан асрамжлах үйлчилгээ нь хохирогчийг хүлээн авснаас эхлэн 1 долоо хоногоос 3 сар хүртэлх хугацаанд тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн эсхүл хүчирхийлэлд өртөх...

Цааш нь унших

🕔2014-04-01

Өдрийн үйлчилгээ:

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, амьдралын чанарыг дээшлүүлэх, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхдүүдийн эрхийг хамгаалах, нийгэмшүүлэх, амьдрах ухаанд сургах үйлчилгээ

Бүрдүүлэх материал:

🕔2014-04-01

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ:

Төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээнд хамрагдаагүй, бусдын туслалцаагүйгээр өдөр тутмын үйлдлээ бие даан гүйцэтгэх чадваргүй, оюуны хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн хүнд хэлбэрийн эмгэгтэй байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд гэрт нь...

Цааш нь унших

Гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан үйлчилгээ

🕔2014-04-01

Цааш нь унших