Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Дотоодын сургалтыг ХХҮГ-ын бүх мэргэжилтнүүдэд зохион байгууллаа

🕔2017-06-12

ХХҮГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Ө.Амаржаргал, ХЭДТХөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн А.Пүрэвдолгор нар дотоодын сургалтыг ХХҮГ-ын бүх мэргэжилтнүүдэд зохион байгууллаа. Сургалтаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтсээс Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн тогтоолоор шинэчлэн батлагдсан ажлын...

Цааш нь унших

ХХҮГ-ын ажилтан албан хаагчдад ӨАТТСудалгааны асуулгын маягтыг хэрхэн бөглөх талаар арга зүйн сургалт зохион байгууллаа.

🕔2017-02-13

2017 оны 02 сарын 10-ны өдөр ХХҮГ-ын Хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Хонгорзул болон Програм хангамж, мэдээ мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Э.Одхүү нар газрын нийт мэргэжилтнүүдэд Өрхийн амьжиргааны түвшин тодорхойлох...

Цааш нь унших

Шинэчлэгдэн найруулсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хууль”-ийн талаар ажилтан, албан хаагчдад сургалт, мэдээлэл хийв.

🕔2017-01-20

2017 оны 01 сарын 20-ны өдөр Өрхийн хөгжил, хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Лхагвахатан болон Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Азжаргал нар нь шинэчлэгдэн найруулсан “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай...

Цааш нь унших

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас сургалт зохион байгууллаа

🕔2016-12-19

2016 оны 12 сарын 19-ны өдөр Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас МУ-ын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн халамжийн бодлогын хэрэгжилт, WAIS, Хүнсний эрхийн бичгийн...

Цааш нь унших

2016 оны 12 сарын 19-21 хоорон НХХҮГ-ын мэргэжилтнүүдэд сургалттай.

🕔2016-12-14

2016 оны 12 сарын 19-21 хоорон НХХҮГ-ын мэргэжилтнүүдэд сургалттай.


Цааш нь унших