Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас цахим видео сургалтыг зохион байгууллаа.

🕔2017-06-15

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас нийгмийн халамжийн салбарын албан хаагчдыг чадавхижуулах 1,2 дугаар шатны цахим видео сургалтыг зохион байгуулж, тус сургалтанд ХХҮГ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

Цааш нь унших

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 2016 онд нийт 52865 иргэн хамрагсан.

🕔2017-01-18

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 2016 онд нийт 52865 иргэн хамрагдаж 12.875.007.9 мян.төгрөг зарцуулсан байна. Тухайлбал:

  • 1.2016 онд Халамжийн сангийн тэтгэвэр, тусламжийн үйлчилгээнд 7056 иргэн хамрагдсан байна. Үүнд:
  • -Халамжийн тэтгэвэрт нийт...

    Цааш нь унших

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

🕔2014-04-01


Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

        Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжид заасны дагуу тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй дараах иргэнд сар бүр олгоно. Нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт дараах иргэд...

Цааш нь унших

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж

🕔2014-04-01

Нийгмийн халамжийн тэтгэмж нь дараах төрлүүдтэй.  

Үүнд:

1.     Асаргааны тэтгэмж

2.     Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэний тэтгэмж

3.     Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

4.    ...

Цааш нь унших