Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

ХЭБ-ийн 7 сард бодогдсон мөнгөн дүн

🕔2015-07-06

Нийт 1172 өрхөд 61,620,000 төгрөг бодогдлоо. Үүнээс насанд хүрсэн хүн 3399, хүүхэд 2694.

Цахимаар 789 өрхөд 39,448,500 төгрөг. Үүнээс насанд хүрсэн хүн 2187, хүүхэд 1695.

Цаасан талон 383 өрхөд 22,171,500 төгрөг....

Цааш нь унших

ХЭБ-ийн 5 сард бодогдсон мөнгөн дүн

🕔2015-05-02

Нийт 1174 өрхөд 61698000 төгрөг бодогдлоо. Үүнээс насанд хүрсэн хүн 3399, хүүхэд 2694.

Цахимаар 789 өрхөд 39,344,500 төгрөг. Үүнээс насанд хүрсэн хүн 2179, хүүхэд 1695.

Цаасан талон 385 өрхөд 22353500 төгрөг....

Цааш нь унших

Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ

🕔2015-04-15

Цааш нь унших