Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

🕔2015-08-11

                                                                                                                     Нийгмийн халамж, үйлчилгээний

                                                                                              хэлтсийн даргын 2013 оны 05 сарын

                                                                                          23-ний өдрийн 44 тоот тушаалын

                                                                                               хавсралт

Цааш нь унших

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн, ажилчдын утасны жагсаалт

🕔2015-08-10

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн, ажилчдын

утасны жагсаалт

 

Нэрс

Албан тушаал

...

Цааш нь унших

Хүний нөөц

🕔2015-07-21

Цааш нь унших