Нүүр хуудасруу буцах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт хийн, ажлыг нь эрчимжүүлэх чиглэл зөвлөмж өглөө.

🕔2017-09-15

ХХҮГ-ын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд 2017 оны 09 сарын 11-нээс 20-ны өдрүүдэд Засгийн газрын 2011 оны 375-р тогтоолыг үндэслэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгийг бүрдүүлэх, зарцуулах, хяналт тавих журмын хэрэгжилтийг...

Цааш нь унших

ХХҮГ-ын “Хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг” хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас дэмжлэг авсан иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт хийв.

🕔2017-01-18

Тус газрын хяналт, шалгалтын ажлын хэсэг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрүүдийн санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан Хэрлэн сумын 1,2,3,4,5-р багуудын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчидтэй уулзаж, үйл ажиллагаанд нь хяналт хийлээ.

Цааш нь унших

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

🕔2015-08-11

                                                                                                                     Нийгмийн халамж, үйлчилгээний

                                                                                              хэлтсийн даргын 2013 оны 05 сарын

                                                                                          23-ний өдрийн 44 тоот тушаалын

                                                                                               хавсралт

Цааш нь унших

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн, ажилчдын утасны жагсаалт

🕔2015-08-10

Хэнтий аймгийн НХҮХ-ийн мэргэжилтэн, ажилчдын

утасны жагсаалт

 

Нэрс

Албан тушаал

...

Цааш нь унших

Хүний нөөц

🕔2015-07-21

Цааш нь унших