Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж, иргэд өрхийн орлогоо нэмэгдүүлсээр байна.

Үзсэн : 12

Зураг

Хэнтий аймгийн Жаргалтхаан сумын иргэн Д.Баярсайхан нь энэ онд ХХҮГ-ын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийн эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдан өөрийн өрхийн үйлдвэрлэл болох “Цайны газар”-ыг сумынхаа ахуйн үйлчилгээний төвийн байранд ажиллуулж эхлээд байна. Тус цайны газар нь 1 тогооч, 1 туслах ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа эрхлэн явуулдаг бөгөөд 15 нэр төрлийн хоолоор өдөрт 15-20 үйлчлүүлэгчдэд үйлчлэн, өдөрт дунджаар 40.0-50.0 мянган төгрөгний тогтмол орлогыг олж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлж байгаагаас гадна сумын иргэдэд хямд, чанартай хоол хүнсээр үйлчилж, сумынхаа иргэдийн талархалыг хүлээгээд байгаа юм.