ХХҮГ нь олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

Үзсэн : 8

Зураг

ХХҮГ нь зорилтот бүлгийн өрх, иргэдийн өөрсдийнх нь санаачлагаар хамт олны бүлэг бүрдүүлж, орлогын эх үүсвэртэй болгох зорилготой олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд /ОНОТХҮ/ Норовлин сумын иргэн Д.Нарантуяа ахлагчтай бүлгийн “Газрын өгөөж” төсөл, Хэрлэн сумын иргэн Л.Махгал ахлагчтай бүлгийн “Газрын шим” төсөл, Д.Оюунчимэг ахлагчтай бүлгийн “Уран шаглаа” төсөл, Л.Цэцэгмаа ахлагчтай бүлгийн “Шинэ ногоо” төслийг хүлээн авч, 3.500.0 мянган төгрөгөөр санхүүжүүлэн, 12 өрх, иргэний амьжиргаанд зохих дэмжлэгийг үзүүлээд байна.

Мөн ОНОТХҮ-ний сэргээн засах үйлчилгээний төсөлд “Сориг тээл” ТББ-ын “Жүдлэн-3” төслийг шалгаруулж, 11.009.0 мянган төгрөгөөр санхүүжүүлэн хамтран ажиллаж, 46 ахмад настан, 5 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд сэргээн засах эмчилгээ, үйлчилгээг үзүүллээ. Энэхүү үйлчилгээ нь 2017 оны 07 дугаар сарын 03-аас 08 дугаар сарын 15-ныг хүртэлх хугацаанд Хэрлэн суманд байрлах “Хэрлэн зуслан”-д зохион байгуулагдсан бөгөөд дадлага туршлагатай эмч нар үйлчилгээнд хамрагдсан хүн бүрт тохирсон бариа засал, соруул засал, шивүүр бумба, соронзон зүү, хоолойн утлага, зөгийн балтай татлага, хануур засал, самнуур засал, улны массаж зэрэг эмчилгээ, үйлчилгээг хийн ажилласан юм.