“Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийг боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээнд тэгш хамруулах” арга зүйн сургалт зохион байгуулагдлаа.

Үзсэн : 16

Зураг

ДЗМОУБ Бор-Өндөр 2 ОНХХ-ийн тусгай төслийн хүрээнд ХХҮГ, ЭМГ, БСУГ, ГБХЗХГ, “Энэрэлийн түүчээ” ТББ-ууд хамтран 2017 оны 9 дүгээр сарын 6-7-ны өдрүүдэд “Тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдийг боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн үйлчилгээнд тэгш хамруулах” арга зүйн сургалтыг зохион байгууллаа.Тус сургалтанд Бор-Өндөр, Баянадрага, Өмнөдэлгэр, Хэрлэн сумдын нийгмийн бодлогын түшмэл, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, сургуулийн нийгмийн ажилтнууд хамрагдаж, сургалтаар орон нутгийн нөөц бололцоо, идэвх оролцоон дээр тулгуурлан Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг нийгэм хамт олны дунд оруулах, хүүхэд бүрийн хөгжих боломжийг дэмжих, боловсролын байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд хандах хандлага, харилцааг өөрчлөх, сургагч багш нарыг чадавхижуулах, анхан шатны сургалт арга зүйн мэдлэгийг олголоо.