МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

Үзсэн : 28

Зураг

ХХҮГ-с хэрэгжүүлэж байгаа “Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-т Хэнтий аймгийн 9 сум 1 тосгоны 49 залуу малчин өрх хамрагдаж, бог, бод нийлсэн 3000 гаруй тооны мал худалдан авч, малаа өсгөн амьдарч байна. Тус хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа иргэдийг сум, орон нутгын Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн хурлаар сонгон шалгаруулж баталсан бөгөөд мал худалдан авах үйл ажиллагааг орон нутгын Сумын засаг даргын тамгын газраас амжилттай зохион байгуулсан юм. Малжуулах хөтөлбөрт хамрагдсан залуучууд малчдын амьдралд бодит дэмжлэг болсон үйл ажиллагаа боллоо хэмээн сэтгэл дүүрэн амьдарч байна.