МАЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БАЯН-ОВОО СУМЫН 4 ӨРХИЙГ МАЛЖУУЛЛАА.

Үзсэн : 47

Зураг

Аймгийн сайн малчин Ш.Цогт-Очир, 1-р багийн залуу малчин О.Баттулгынд 65 хонь, 30 ямаа, 2 үхэр, нийт 97 толгой малаар, Аймгийн сайн малчин М.Галбадрах 4-р багийн малчин А.Бат-Оргилынд хонь 51, ямаа 70, нийт 121 толгой малаар, 3-р багийн малчин Ж.Мөнхбат 3-р багийн малчин Л.Төртогтохынд Үхэр 4, хонь 30, ямаа 30, нийт 65 толгой малаар, Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын харъяат Д.Ганзориг, Баян-Овоо сумын 3-р багийн малчин Д.Бат-Эрдэнийг 2 үхэр, 48 хонь, 32 ямаа, нийт 82 толгой малаар малжуулсан. Нийт 4 өрхөд 18,0 сая төгрөгний 365 толгой мал хүлээлцлээ.