Анхны ургацаа авлаа

Үзсэн : 43

Зураг

ХХҮГазраас хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааны хүрээнд “Ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр”-ийн бүлгийн зохион байгуулалттайгаар хүнсний ногоо тариалах арга хэмжээг Хэрлэн сумын 50 ажилгүй иргэдийг хамруулан түр ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Тус арга хэмжээг 5 га талбайд хүнсний ногоо тариалах арга барилд дадлагажуулан сургаж, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн амжилтай хэрэгжүүлж анхны ургацаа хураан авлаа.