ХХҮГ-аас “Үйл ажиллагаагаа сурталчлах өдөрлөг”-ийг зохион байгууллаа.

Үзсэн : 40

Зураг

ХХҮГ-ын хамт олон 2017 оны 07 сарын 04-нөөс 05-ны өдрүүдэд нийгмийн хамгааллын салбарт хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлан таниулах, хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг багийн иргэдэд чирэгдэлгүй, хөнгөн шуурхай хүргэх, олон нийтэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зөвлөгөөг хүргэх зорилготой “Үйл ажиллагаагаа сурталчлах өдөрлөг”-ийг 1-6-р багт байрлах томоохон үйлчилгээний газар, төрийн байгууллагуудын гадна талбайд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээний үеэр нийт 100 гаруй иргэдэд үйлчилж, халамжийн үйлчилгээ, хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ, хүүхдийн мөнгөний талаар болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл хөтөлбөрийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг үйлчлүүлсэн иргэдэд өгч, брошур, гарын авлага тараан, хуулиа сурталчилан ажилласнаас гадна ажил хайж буй болон ӨАТТ судалгаанд хамрагдаагүй иргэдийн бүртгэлийг газар дээр нь хийн, хөдөлмөр, халамжийн бүхий л төрлийн үйлчилгээг иргэдэд түргэн, шуурхай хүргэж ажилласан юм.