Хүүхдийн мөнгө нөхөн олгогдлоо.

Үзсэн : 183

Зураг

Засгийн газрын 2017 оны 7 сарын 4-ний хуралдааны шийдвэрээр 502.567-гоос дээш оноотой өрхийн хүүхдүүдэд ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ нөхөж олгохоор болсон. Үүний дагуу 2017 оны 7 сарын 5-ны өдөр ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ-ийг хүүхэд бүрийн дансанд 2017 оны 1-6 сарын мөнгийг нөхөн шилжүүллээ.

Мөн хүүхдийн мөнгийг нөхөн олгохдоо дараах 2 зүйлийг баримталж олгож байна.

Нэгдүгээрт, Хүүхдийн мөнгийг 2013 оны Өрхийн амжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдсан, мөн түүнээс хойш 2016 оны 11 сарын дахин судалгаа хүртэлх судалгаануудад хамрагдсан бүх өрхийн хүүхдүүдийн мөнгийг нөхөн олгоно.

Хоёрдугаарт, хэрэв уг судалгаанд хамрагдаагүй бол харьяа сумын Хөдөлмөр, халамжийн мэргэжилтэнд хандаж өргөдөл гарган, судалгаанд хамрагдсаны дараа мөнгөө авч эхлэнэ.

Харин 2017 оны гуравдугаар сарын 10-наас хойш шинээр төрсөн хүүхдийн өргөдлийг харъяа сумын мэргэжилтнүүд хүлээн авч, өрхийн амьжиргааны судалгааны оноог нь бодсоны дараа тухайн өрх дээр бүртгэж, өргөдөл өгсөн сараас нь тэтгэмж нөхөж олгогдоно.

Иргэн та хүүхдийнхээ ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ-ийг орсон эсэхийг шалгахийг хүсвэл http://khentii.hudulmur-halamj.gov.mn/ сайтын хүүхдийн мөнгө шалгах цэс, http://check.hudulmur-halamj.gov.mn/check/ линкээр, мөн ойр байгаа ЦАХИМ БИРЖ машинаар шалгах боломжтой.