Алдарт эхийн 1, 2-р одонгийн мөнгөн тусламжийг 2017 оны 02 сарын 20-ны өдрөөс эхлэн олгохоор боллоо.

Үзсэн : 129

Зураг

Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхэд олгох урамшуулал буюу Алдарт эхийн 1, 2 дугаар зэргийн одонгийн мөнгөн тусламжийг 2017 оны 02 сарын 20-ний өдрөөс эхлэн Төрийн болон Хаан банкаар дамжуулан олгож эхлэхээр боллоо. Одоогийн байдлаар аймгийн хэмжээнд Алдарт эхийн 1, 2 дугаар зэргийн одонгийн мөнгөн тусламжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой 6090 эх /1-р зэргийн одонгийн 2287 эх, 2-р зэргийн одонгийн 3803 эх/-ийн мэдээлэл ХХҮГ-ын халамж үйлчилгээний мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй байгаа юм.

Хэрэв та 4 буюу түүнээс дээш хүүхэд төрүүлж өсгөн, дээрх тусламжид хамрагдаж амжаагүй байгаа бол

  • - “Эхийн алдар” 1 болон 2 дугаар зэргийн одонгийн үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • -Иргэний үнэмлэхийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
  • -Мөнгөн тусламж авахыг хүссэн өргөдөл гэсэн материалуудыг бүрдүүлэн харъяа сумынхаа Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэнд хандаарай.